TAI CHI

Tai Chi začiatočníci

Objavte spolu s nami radosť pri učení sa umeniu Tai Chi a ono vám dá taký silný pocit radosti a uspokojenia , aký zažívajú tí , čo už prenikli do jeho tajov . Väčšina z vás si pod slovom tajči (tai chi, tai chi chuan) predstaví ladný, takmer tanečný pohyb. Áno, aj to je tajči. Tá časť, ktorú je možné pozorovať navonok. Komplex cvičení pozostáva zo série pohybov uskutočňovaných akoby v spomalenom rytme , ktoré nekladú dôraz na fyzickú silu, ale na precíznosť realizácie .Všetky pohyby sa robia bez telesného preťaženia, sú pomalé a harmonické, preto takmer neexistuje obmedzenie, pre ktoré by sa nebolo možné venovať tai chi .

Kedy sa cvičí:

NEPÁRNY TÝŽDEŇ
Pondelok 20:30-21:30
Utorok 20:30-21:30
PÁRNY TÝŽDEŇ
Streda 20:30-21:30
Štvrtok 20:30-21:30
Piatok 07:00-08:00
17:00-18:00
18:00-19:00
   

Kurzy otvárame po dosiahnutí minimálneho počtu záujemcov. Informujte sa, aký je aktuálny stav v kurze. Maximálny počet ľudí v kurze je 10.

Kurzy Tai Chi prebiehajú v trojmesačných cykloch a začíname 12.01.2011.
    Do skupín sa treba prihlásiť vopred telefonicky, emailom, alebo na rezervačnom formulári na tejto stránke